Zasady kształcenia

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. W.Kilara w Olkuszu poprzez realizowany proces dydaktyczno-wychowawczy:

 • rozbudza i rozwija podstawowe zdolności;
 • przygotowuje wrażliwych i świadomych odbiorców sztuki;
 • oddziałuje aktywnie na otoczenie w sferze kultury;
 • umożliwia absolwentom dalsze kształcenie w szkołach muzycznych wyższego stopnia.

Kształcenie odbywa się w dwóch cyklach: 6-letnim i 4-letnim

Cykl 6-letni obejmuje klasy: I-VI

 • naukę na instrumencie – zajęcia indywidualne
 • fortepian dodatkowy (od klasy V)
 • zajęcia zbiorowe:
  kształcenie słuchu
  rytmika
  audycje
  chór, zespół

Cykl 4-letni obejmuje klasy: I-IV

 • instrument główny – zajęcia indywidualne
 • fortepian dodatkowy (od klasy III) – zajęcia indywidualne
 • zajęcia zbiorowe:
  kształcenie słuchu
  audycje
  chór, zespoły

Uczniowie obu cyklów mogą realizować zajęcia edukacyjne nadobowiązkowe.
Zajęcia indywidualne prowadzone są w następujących klasach:

 • akordeon
 • flet
 • fortepian
 • gitara
 • klarnet
 • perkusja
 • saksofon
 • skrzypce
 • trąbka
 • wiolonczela
Rozmiar czcionki
KONTRAST