Rekrutacja

                 

            REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY

          2022/2023

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Wojciecha Kilara w przyjmuje kandydatów           do nauki:

  • w cyklu 6-letnim (kandydaci w wieku 6-10 lat)

Rodzice dziecka , które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, powinni dołączyć do wniosku zaświadczenie potwierdzające, iż dziecko:

1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny w którym ma rozpocząć naukę,

lub

2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole muzycznej wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną  … zgodnie z art.36 pkt.2 Prawo Oświatowe

  • w cyklu 4-letnim (kandydaci w wieku 8-16 lat)

Zapraszamy do nauki gry na instrumentach:

Akordeon

Flet

Fortepian

Gitara

Klarnet

Perkusja

Saksofon

Skrzypce

Trąbka

Wiolonczela

Struktura organizacji zajęć

  • zajęcia indywidualne nauki gry na instrumencie odbywają się dwa razy w tygodniu,
  • zajęcia zbiorowe w klasach pierwszych odbywają się dwa razy w tygodniu.

W klasach starszych dochodzą takie przedmioty jak: chór, big-band, fortepian dodatkowy oraz zespoły kameralne.

Szkoła daje możliwość:

– wypożyczania instrumentów (z wyjątkiem pianin i instrumentów perkusyjnych)

– wypożyczania nut ze zbiorów biblioteki szkolnej

– realizacji projektów muzycznych w ramach współpracy polsko-niemieckiej

    

Zajęcia umuzykalniające dla kandydatów do PSM I st. w Olkuszu:

Kandydaci w wieku 6-8 lat –Sala nr 407 (zapisy po złożeniu wniosku)

12 maja 2022r. (czwartek) – godz. 18:15-19:00

19 maja 2022r. (czwartek) – godz. 18:15-19:00

26 maja 2022r. (czwartek) – godz. 18:15-19:00

Kandydaci w wieku 9-16 lat –Sala nr 408 (zapisy po złożeniu wniosku)

12 maja 2022r. (czwartek) – godz. 19:15-20:00

19 maja 2022r. (czwartek) – godz. 19:15-20:00

26 maja 2022r. (czwartek) – godz. 19:15-20:00

Kompletny wniosek o przyjęcie na rok szkolny 2022/2023 do PSM I st. w Olkuszu należy złożyć do dn. 26.05.2022r. w sekretariacie szkoły lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@psmolkusz.pl.

Punkt konsultacyjny czynny w godzinach 17:00 – 17:30 w następujących terminach:

23, 28.03.2022 r.

05, 20, 28.04.2022 r.

05.05.2022 r.

Dzień otwarty dla kandydatów do szkoły – 26.04.2022r. godz. 15:00-18:00

Koncerty rekrutacyjne: „Poranek muzyczny”

21.04.2022r.    godz.10:00,     11:30,     13:00

Zgłoszenia szkół, przedszkoli i osób indywidualnych należy dokonać w terminie do 13.04.2022r. w sekretariacie szkoły (tel. 32 643 00 65).

Badanie predyspozycji kandydatów – 31.05.2022r. i 07.06.2022r.

Harmonogram przesłuchań zostanie ustalony po ostatecznym terminie składania wniosków. Informacje będą udzielane przez sekretariat szkoły w godz. 10:00-18:00

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY 2022-2023

REGULAMIN REKRUTACJI 2022

 

 

 

REKRUTACJA 2021/2022

Akordeon

Flet

Fortepian

Gitara

Klarnet

Perkusja

Saksofon

Skrzypce

Trąbka

Wiolonczela

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą również w zajęciach zespołowych takich jak: chór, big band, zespoły kameralne i zespół smyczkowy.

Struktura organizacji zajęć

  • zajęcia indywidualne nauki gry na instrumencie odbywają się dwa razy w tygodniu,
  • zajęcia zbiorowe w klasach pierwszych odbywają się dwa razy w tygodniu.

W klasach starszych dochodzą takie przedmioty jak: chór, big-band, fortepian dodatkowy oraz zespoły kameralne.

Szkoła daje możliwość:

– wypożyczania instrumentów (z wyjątkiem pianin i instrumentów perkusyjnych)

– wypożyczania nut ze zbiorów biblioteki szkolnej

– realizacji projektów muzycznych w ramach współpracy polsko-niemieckiej

BADANIE PREDYSPOZYCJI KANDYDATÓW JEST PRZEWIDYWANE W TERMINACH 27.05.2021 r. oraz 07.06.2021 r.

Wniosek o przyjęcie na rok szkolny 2021/2022 do PSM I st. im. Wojciecha Kilara w Olkuszu należy złożyć do dnia 25.05.2021 r.

Kandydaci składają podpisany skan wniosku drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@psmolkusz.pl
(do pobrania poniżej)

PSM I st. im. W.Kilara w Olkuszu
ul. Fr. Nullo 6 tel/fax 32 643 00 65
e-mail: sekretariat@psmolkusz.pl

 

Rozmiar czcionki
KONTRAST