Olkuskie Towarzystwo Muzyczne „PRO MUSICA”

ul. Fr. Nullo 6
32-300 Olkusz
tel./fax 32 754 46 33, 32 643 00 65

 

Celem Towarzystwa jest:

  • Współpraca z Państwową Szkołą Muzyczną I st. w Olkuszu w celu kształcenia muzycznego dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
  • Promowanie działań zmierzających do edukacji kulturalnej społeczności regionu.

 

Towarzystwo prowadzi działalność dydaktyczną w zakresie:

  • gry na instrumentach: fortepian, akordeon, gitara, flet, skrzypce, wiolonczela, klarnet, trąbka, saksofon, perkusja;
  • nauki śpiewu;
  • zajęć umuzykalniających: rytmika, kształcenie słuchu

 

Naukę w Towarzystwie można rozpocząć
w każdej chwili i w każdym wieku!

Towarzystwo oferuje opiekę dydaktyczną na najwyższym poziomie dostosowaną
do indywidualnych oczekiwań zainteresowanych.

Wszelkie informacje można uzyskać pod wyżej wskazanym numerem telefonu.

Formularz zgłoszeniowy
word

Rozmiar czcionki
KONTRAST