IX MIĘDZYSZKOLNE KONFRONTACJE GITAROWE

Państwowa Szkoła Muzyczna I-go stopnia im. Wojciecha Kilara w Olkuszu

zaprasza do udziału w

IX MIĘDZYSZKOLNYCH KONFRONTACJACH GITAROWYCH

20 MAJA 2022 R.

Informacja o Konfrontacjach

1. Celem Konfrontacji jest prezentacja osiągnięć klas gitary, wymiana doświadczeń, doskonalenie warsztatu wykonawczego i pedagogicznego, promowanie talentów.

2. Konfrontacje przeznaczone są dla uczniów szkół muzycznych I stopnia.

3. Konfrontacje nie są typowym konkursem, jednak dla najlepszych wykonawców zostaną przyznane wyróżnienia w kategoriach:

I – soliści z klas I-III cyklu 6-letniego oraz klas I-II cyklu 4-letniego,

II soliści z klas IV-VI cyklu 6-letniego oraz klas III-IV cyklu 4-letniego,

III – zespoły z udziałem gitary do kwartetu włącznie.

4. Konfrontacje mają formę koncertu, który odbędzie się 20 maja 2022 r. o godzinie 15 w sali wystawowej Galerii Sztuki Współczesnej BWA przy ulicy Szpitalnej 34 w Olkuszu.

5. Uczestnicy prezentują maksymalnie dwa dowolne utwory.

6. Program solowy należy wykonać z pamięci.

7. Maksymalny czas trwania występu przypadający na jedną szkołę to 15 minut.

8. Wszyscy występujący otrzymają dyplom uczestnictwa.

9. Integralną częścią Konfrontacji są warsztaty poprowadzone z wyróżnionymi solistami i zespołem przez Tatianę Stachak, która wygłosi również wykład zatytułowany „Etiudy charakterystyczne – praca nad techniką bez rezygnacji z muzykowania”.

10. Na zakończenie Konfrontacji proponowana jest dyskusja nauczycieli na tematy aktualnych problemów związanych z nauczaniem gry na gitarze.

11. Do udziału w Konfrontacjach dopuszczone zostaną osoby, które do dnia 16 maja 2022 r. prześlą kartę zgłoszenia oraz oświadczenie na adres sekretariat@psmolkusz.pl.

12. Szczegółowy harmonogram Konfrontacji oraz kolejność występów zostaną zamieszczone na stronie internetowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Olkuszu do dnia 18 maja 2022 r.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły:

ul. Fr. Nullo 6, 32-300 Olkusz
tel./fax 32 643 00 65
e-mail: sekretariat@psmolkusz.pl

Rozmiar czcionki
KONTRAST