UWAGA!!!NAUCZANIE ZDALNE-KOMUNIKAT.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

Informuję iż w związku z wejściem  rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DZ. U. z 2020 r. poz.1870)
                                                                                                                          

W DNIACH 26 PAŹDZIERNIKA – 8 LISTOPADA 2020 r. ZAJĘCIA EDUKACYJNE (INDYWIDUALNE I ZBIOROWE) REALIZOWANE BĘDĄ
Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ.

Całej społeczności szkolnej życzę jak najwięcej zdrowia

Z poważaniem H. Barańska-Flak

Rozmiar czcionki
KONTRAST