DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dyrekcja PSM I st. im. W.Kilara w Olkuszu informuje, że poniedziałek 14.10.2019 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.