WYRÓŻNIENIA VIII MKG

W Y R Ó Ż N I E N I A

VIII MIĘDZYSZKOLNYCH KONFRONTACJI GITAROWYCH

SOLIŚCI:

▪ Alicja Jasieniak

  (nauczyciel Artur Piwowarczyk – PSM Tychy),

▪  Aleksander Pinkowski

   (nauczyciel Grzegorz Skiba – ZSM Tychach)

ZESPOŁY:

▪ Duo w składzie:

   Katarzyna Sapiechowska

   Piotr Furman

   (nauczyciel Tadeusz Spyra – PSM I st. w Olkuszu)

Rozmiar czcionki
KONTRAST