4.04.2016 VI OLKUSKIE MIĘDZYSZKOLNE KONFRONTACJE GITAROWE

VI MIĘDZYSZKOLNE KONFRONTACJE GITAROWE

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Olkuszu zaprasza uczniów i nauczycieli klasy gitary do udziału w szóstej edycji Konfrontacji Gitarowych, które odbędą się 4 kwietnia 2016 r. o godzinie 15 w sali wystawowej Galerii Sztuki Współczesnej BWA przy ulicy Szpitalnej 34 w Olkuszu.

Ich celem jest pokaz wyników pracy w zakresie nauczania gry na gitarze, wymiana doświadczeń, umożliwienie zaprezentowania się uczniów Państwowych Szkół Muzycznych I stopnia na szerszym forum.

Konfrontacje są pozbawione elementów konkursowych i mają formę koncertu. Są skierowane do uczniów wszystkich klas, z których każdy może wykonać na scenie jeden lub dwa dowolne utwory. Mogą wziąć w nich udział również zespoły gitarowe, podobnie jak soliści, wykonujące maksymalnie dwa utwory. Czas występu uczniów poszczególnych szkół jest ograniczony i wynosi 15 minut.

Integralną częścią Konfrontacji są warsztaty. W minionych latach poprowadzili je prof. Wanda Palacz, prof. Janusz Sochacki, muzycy tworzący Kupinski Guitar Duo oraz Mirosław Franczak.

W bieżącym roku, po koncercie, warsztaty z wybranymi uczniami poprowadzi konsultant Centrum Edukacji Artystycznej – pan Dariusz Michałowski, który wygłosi również prelekcję dotyczącą procesu dokonywania korekty aparatu gry oraz jego prawidłowego kształtowania w pierwszej fazie nauczania. Na zakończenie Konfrontacji proponowana jest dyskusja nauczycieli na tematy aktualnych problemów związanych z nauczaniem gry na gitarze.

Zgłoszenia do udziału w Konfrontacjach Gitarowych należy przesłać w terminie do 24.03.2016 r. na adres mailowy: sekretariat@stakra.com

Adres i telefon szkoły:

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Olkuszu

ul. Fr. Nullo 6, 32 – 300 Olkusz

tel./fax 32 643 00 65

Karta zgłoszenia

Plakat – Konfrontacje gitarowe 2016

Program koncertu