MIĘDZYSZKOLNE KONFRONTACJE GITAROWE

Międzyszkolne Konfrontacje Gitarowe Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Wojciecha Kilara w Olkuszu organizuje od 2011 roku. Ich celem jest prezentacja osiągnięć klas gitary Państwowych Szkół Muzycznych I stopnia, wymiana doświadczeń, doskonalenie warsztatu wykonawczego i pedagogicznego, promowanie talentów.

Konfrontacje nie posiadają typowych elementów konkursowych i mają formę koncertu. Przeznaczone są dla solistów i zespołów z udziałem gitary z wszystkich klas, które na scenie wykonują maksymalnie dwa dowolne utwory. Czas występu uczniów poszczególnych szkół jest ograniczony i wynosi 15 minut. Na zakończenie Konfrontacji wszyscy wykonawcy otrzymują dyplom uczestnictwa, a wybranym przyznaje się wyróżnienia.

Integralną częścią Konfrontacji są wykłady lub warsztaty. W minionych latach poprowadzili je prof. Wanda Palacz, prof. Janusz Sochacki, muzycy tworzący Kupinski Guitar Duo, kompozytor Mirosław Franczak oraz konsultant Centrum Edukacji Artystycznej – Dariusz Michałowski.

Rozmiar czcionki
KONTRAST