11.05.2015 V OLKUSKIE MIĘDZYSZKOLNE KONFRONTACJE GITAROWE

 

11 maja 2015 r. o godzinie 15 w sali wystawowej Galerii Sztuki Współczesnej BWA przy ulicy Szpitalnej 34 odbędzie się piąta edycja Olkuskich Konfrontacji Gitarowych.
Ich celem jest umożliwienie zaprezentowania się uczniów Państwowych Szkół Muzycznych I stopnia na szerszym forum, wymiana doświadczeń, doskonalenie warsztatu pedagogicznego nauczycieli i popularyzacja gitary klasycznej.
Konfrontacje są pozbawione elementów konkursowych i mają formę koncertu. Są skierowane do uczniów wszystkich klas, z których każdy może wykonać na scenie jeden lub dwa dowolne utwory. Mogą wziąć w nich udział również zespoły gitarowe, podobnie jak soliści, wykonujące maksymalnie dwa utwory. Czas występu uczniów poszcze-gólnych szkół jest ograniczony i wynosi 20 minut.
Po koncercie pan Mirosław Franczak wygłosi prelekcję dotyczącą swoich kompozycji i podzieli się spostrzeżeniami zdobytymi jako juror w konkursach gitarowych dla uczniów szkół muzycznych. Na zakończenie Konfrontacji proponowana jest dyskusja nauczycieli na tematy aktualnych problemów związanych z nauczaniem gry na gitarze.
W poprzednich edycjach warsztaty poprowadzili pani prof. Wanda Palacz i pan prof. Janusz Sochacki, a wzięli w nich udział uczniowie i nauczyciele ze szkół muzycznych z Będzina, Chrzanowa, Dąbrowy Górniczej, Jaworzna, Olkusza, Oświęcimia. W tym roku do grona uczestników Konfrontacji dołączyć ma Państwowa Szkoła Muzyczna z Tychów.

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W OLKUSZU