U W A G A  !

Dyrekcja PSM I st. w Olkuszu informuje, że w dniu 24.09.2018r. (poniedziałek) zajęcia dydaktyczne zostają odwołane. 

Dyrekcja i Rada Rodziców  przy PSM I stopnia w Olkuszu zawiadamiają, że dnia 24 września 2018 r.(poniedziałek) o godzinie 17:00 odbędzie się Ogólne zebranie rodziców.

 Porządek zebrania:

1.     Sprawy organizacyjne.

2.     „Moje dziecko w szkole muzycznej” – spotkanie z psychologiem

3.     Spotkania rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

 

witamy