NIEOBECNOŚĆ NAUCZYCIELA

Dyrekcja PSM I st. im. W.Kilara w Olkuszu informuje, że od dnia 21.09.2020 do dnia 29.09.2020 zajęcia z Panią Ewą Grondal-Ładocha nie odbędą się.

NIEOBECNOŚĆ NAUCZYCIELA

Dyrekcja PSM I st. im. W.Kilara w Olkuszu informuje, że od dnia 21.09.2020 do dnia 25.09.2020 zajęcia z Panem Marcinem Wierciochem nie odbędą się.

NIEOBECNOŚĆ NAUCZYCIELA

Dyrekcja PSM I st. im. W.Kilara w Olkuszu informuje, że od dnia 21.09.2020 do dnia 25.09.2020 zajęcia z Panią Magdaleną Rutkowską nie odbędą się.

UWAGA CHÓR 30.09.2020

UWAGA !!! ZAJĘCIA CHÓRU Z uwagi na zachowanie wymogów sanitarno-epidemiologicznych i z tymże związaną wymienność grup, prosimy o systematyczne zapoznawanie się w szkole i na stronie internetowej z ogłoszeniami  dotyczącymi …