DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dyrekcja PSM I st. im. W.Kilara w Olkuszu informuje, że poniedziałek 14.10.2019 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

ZAPRASZAMY NA KONCERT!!!

ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA KONCERT KOŃCOWOROCZNY PSM I st im. WOJCIECHA KILARA W OLKUSZU 12.06.2019 NA GODZINĘ 17.00 DO SALI WIDOWISKOWEJ MOK W OLKUSZU.